Piotr Dutkiewicz
Politechnika Poznanska
Wydzial Informatyki i Zarzadzania
Katedra Sterowania i Inzynierii Systemow
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznan
tel. +(61) 665 23 68, pok. 438
e-mail: piotr.dutkiewicz@put.poznan.plZagdanienia na egzamin dyplomowy inzynierski dla kierunku AiR
"Wprowadzenie do robotyki" - dla AiR, semestr 5, studia stacjonarne (dzienne)
"Napedy robotow" -kinematyka+dynamika+sterowanie - studia podyplomowe"Systemy wizyjne w automatyce" - studia podyplomowe